• 0324 238 49 49

DOĞUŞ KURUMSAL

Misyon&Vizyon
amantadin 50 mg amantadin fachinfo amantadin tabletten
mesalazin wirkstoff mesalazin sulfasalazin mesalazin fass

Amaçlarımız

       · Kalite yönetim sistemimizden ve kalite standartlarından ödün vermeyen yönetim anlayışımızı geleceğe taşımak,

        · Hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetine odaklı, ilkeli çalışma felsefemizle örnek bir kurum olmak,

        · Tam kapsamlı, yüksek standartlarda kaliteye sahip sağlık hizmetlerini, uygun fiyatlarla şehrimiz halkına ulaştırmak, temel ilkelerimizdir.

 

Kalite Garantimiz

        · Doğru teşhis ve tedaviyi, zamanında ve en uygun fiyatlarla sunarız.

Misyonumuz

        ·Özel Doğuş Hastanesi olarak misyonumuz, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak üzere;

       · Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak.

       · Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları yetiştirmektir.

 

Vizyonumuz

        · Biz Doğuş Hastanesi olarak bilimsel ve vicdani etik ve ilkelerden asla ödün vermeden, dürüst, güvenilir ve en yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyoruz.

        · Sağlık hizmeti sunmanın insanlık için anlamını, önemini ve kutsallığını asla unutmuyoruz.

        · "Bizim İçin Değerlisiniz" inanç ve anlayışı bizim için bir yaşam felsefesi ve yaşam tarzıdır.

Değerlerimiz

İletişim

        .Bizden hizmet hastalarımıza önem vermek.Öneri sistemlerimize etkin olarak katılmalarnı sağlamak.

        .Çalışanlarımız ile birlikte oluşturduğumuz güven ortamınada görüş ve önerileri değerlendirmek.

Güven

        .Bilgi ve deneyimlerimizden yararlanarak sunmuş olduğumuz sağlık hizmetimizde güven duyulan bir sağlık kuruluşu olmak.

Bilgi

       .Tıp hizmetlerinde bilginin önemli olduğu bilinci içinde,

       .En iyi şekilde nasıl hizemt vereceğimizi bilgi ışığında öğrenmek,

       .Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hizmet vermek

Sorumluluk

       .Görev bilinci içinde sorumluluklarımızın farkında olmak,

       .Tıbbi etik ve insani değerlere sahip çıkmak.

Duyarlılık

      .Topluma ve çevre bilincine karşı duyarlı bir şekilde hizmet sunmak

Vefa

      .Hastanemizde geçmişte hizmet veren büyüklerimize,

      .Geçmişten bugüne dek bize her zaman güvenen hastalarımıza olan vefa borcumuzun farkında olmak.

Dayanışma

      .Başarımızın temelinde çalışanlarımızn olduğuna inanmak.

Paylaşım

      .Ben değil,biz yaklaşımı ile hareket etmek,iyi ve kötü günde bir arada olmak.

Bütüncül Yaklaşım

      .Her insan değerlidir, inancı içinde,

      .Her koşulda hizmet vermek,her insana eşit koşulda sağlık hizmeti sunmak bilinci ile toplumun her ferdine sunmak.

Şeffaflık,Dürüstlük

      .Kurumumuz kayıtlarında yer alan bilginin,ilgili kişiler tarafından izlenebilirliğini sağlamak,

      .Doğruluğunu bozmadan tarafsız olarak paylaşmak ve korumak.

Toplam Kalite Yönetimi

      .Kaliteyi bütüncül yaklaşım ile yönetmek ve hep birlikte,her an kaliteli hizmet sunmak.