• 0324 238 49 49

HASTA VE ZİYARETÇİLER

Ziyaretçi Kuralları

HASTA ZİYARETİNDE AMAÇ NEDİR? 
» Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) 
» Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek 
» Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak Toplumsaldayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarakyapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumluetki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar.

HASTANEMİZDE ZİYARETHANGİ GÜNLERDE YAPILMAKTADIR? 
» Hastanemizde her gün ziyaret vardır. 
» Ziyaret saatleri : 09.00-22.00 

HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR? 
» Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci dereceyakınına bilgi verilir 
» Hastanın şuuru kapalı ise; birinci derece yakınına bilgi verilir. 
» Hasta çocuk ise; ebeveynine bilgi verilir. 
» Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez. 

HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR ? 
» Yoğun bakımda yatan hastalar 
» Bulaşıcı hastalığı olan hastalar 
» Bağışıklık sistemi bozuk hastalar 
» Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır) 

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR ?
» 10 yaş altı çocuklar, 
» Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen birenfeksiyon hastalığı olan hastalar 
» Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar 
» Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler 

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR? 
» Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısraretmeyiniz. 
» Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız. 
» Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika) 
» Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsızedecek derecede YÜKSEK SESLE KONUŞULMAMALIDIR.
» Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangibir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır. 
» İyilikolsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız.
» ZİYARETE GELİRKEN HEDİYE OLARAK YİYECEK GETİRMEYİNİZ. 
» Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğerhastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir. 
» Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir Ziyaretesnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorularsorulmamalıdır. 
» Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir. 
» Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır. 
» Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerindebulunulmamalıdır 
» Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odalarıterk edilmelidir. 

GECE NEDEN HASTA ZİYARETİ YAPILMAMALIDIR? 
» Gece yalnızca nöbetçisağlık personeli bulunur, sayıları azdır. 
» Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler. 
» Hastane güvenliği olumsuz yönde etkilenir. 
» Uyuyan hastalar rahatsız olur.