• 0324 238 49 49

TIBBI BIRIMLER

Radyoloji

Doktor Adı
Uzm.Dr. Birsen DOKGÖZ
Bölüm Hakkında

RADYOLOJİ

Radyoloji, x ışınları ve diğergörüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Tanıve tedavi amacıyla kullanılan yöntemlerden bazıları; ultrason, bilgisayarlıtomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), nükleer tıpyöntemleri,pozitron emisyon tomografi (PET), mamografi, floroskopi ve X ışını kullanandiğer bazı yöntemler olarak sıralanabilir. Bu yöntemlerin tanı amacıylakullanımı elde edilen görüntülerden hastalıkların tespitinde yararlanılmasışeklinde olurken, tedavi amacıyla kullanımı ise bazı cerrahi işlemleringörüntüleme yöntemleri sayesinde daha az zararla yapılmasını sağlamalarıdır.Radyoloji iki ana başlığa ayrılır. Bunlar, "Diagnostik Radyoloji" ve"Radyoterapi" dir. Bazı radyolojik yöntemler aşağıda verilmiştir.

•             1Ultrason yöntemleri

•             2Radyofrekans dalgaları ve manyetik alan

•             3Anjiografi

•             4Teleradyoloji

•             5Tomografi

•             6Kaynakça

•             7Dış bağlantılar

Ultrason yöntemleri

•             Ultrasonografi:Bu yöntemde X Işını değil, ses dalgaları kullanılır. Karındaki iç organları(taşların varlığı, tümör ve kitlelerin varlığı, üriner ve jinekolojiksistemincelenmesinde vs.) görüntülemede kullanılır. Hiç bir yan etkisiyoktur.[1]

•             DopplerUltrasonografi: Damarları görüntülemede kullanılır.[2]

Radyofrekans dalgaları vemanyetik alan[]

•             ManyetikRezonans Görüntüleme (MR): Belirli bir manyetik alan vektörünün hakim olduğudurumda bu manyetik alan içerisindeci canlı vücut bölümlerinden RF(Radyofrekans ) dalgaları ile gönderilen enerjinin yansımalarının görüntühaline dönüştürülmesidir.[3]

Anjiografi[

Genel olarak vücuttaki damarlarınkontrast maddeler kulanılarak görüntülenmesidir.[4] Özellikle kalp ve beyindamarlarının görüntülemesinde kullanılır.

Teleradyoloji[

Teleradyoloji, radyolojigörüntülerinin dijital olarak bilgisayarlar arasında internet ya da başkabağlantılar aracılığıyla bir noktadan bir başka noktaya gönderilebilmesidir. Buyolla çok uzaklarda, hatta başka bir kıtada çekilen bir radyoloji görüntüsü saniyeleriçinde binlerce kilometre uzaktaki bir radyolog tarafındandeğerlendirilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Radyolog açığı olan bölgeleriçin oldukça yararlı bir işlemdir. Daha da ileriki yıllarda Pacs( resimarşivleme ve iletim sistemi)oldukça yaygın kullanılır hale gelecektir.

Tomografi[

Tomografi, Fransız hekim Boccagetarafindan 1915 yılında icat edildi. Tomografi bir organın 1 mm ile 10 mmarasında kesitlerinin görüntülerini verebilen tıbbi görüntüleme cihazıdır.Tomografi vücudun veya organların önden arkadaya, yukarıdan aşağıya ya da yataysagital düzlemde incelenmesini sağlar. Tomografide de radyasyon mevcuttur.Radyolojik görüntülemeye nispeten hasta daha fazla x ışınına maruz kalır vedaha çok radyasyon alır. Tomografi denince akla Bilgisayarlı Tomografi (BT)gelir. Tomografi ile Bilgisayarlı Tomografi arasında bir fark yoktur aslındasadece isim farkıdır.

Gelişen tıbbi teknolojilersayesinde tomografi de sürekli gelişmektedir. Verilen radyasyon dozuazaltılmakta, görüntü kalitesi iyileştirilmektedir.[5]