• 0324 238 49 49

TIBBI BIRIMLER

Travmatoloji ve Ortopedi

Doktor Adı
Op. Dr. Ali YILMAZ
Bölüm Hakkında

Ortopedive Travmatoloji Nedir?

TıpBiliminin önemli Branşlarından biri olan Ortopedi ve Travmatoloji Bilim Dalıhareket Sistemi işlevleri, hareket Sistemi Hastalıklarının veyaralanmalarının  cerrahi ve konservatiftedavisi ile uğraşır. Ayrıca bu hastalıkların ve yaralanmaların önlenmesi yanikoruyucu hekimlik anlamında da önemli fonksiyonlar üstlenmiştir.

 Ortopedi kelimesi latince kökenli orthos(Düzgün) ve pedios (Çocuk) kelimelerinin birleşmesiyle türetilmiştir.Travmatoloji de yine latince kökenli olup yaralanma ve hasarlanma ile ilgilibilim dalı anlamındadır. Ortopedi hareket sistemi hastalıklarından kurtulmuşdüzgün ve sağlıklı bireyler elde etmeyi, Travmatoloji de kazaya uğramış hasarlıve yaralanmalı hareket sistemi elemanlarının eski işlevlerine kavuşmasını veyaralının hayatını kurtarmayı amaçlar.

 Hareket Sistemimiz İskelet (Kemik ve eklemler)yapı olarak Omurga ve buna üstte Göğüs Kafesi aracılığıyla bağlanmış üstekstremiteler (Omuz - kol - ön kol - el) ve altta Pelvis   (Leğen kemiği) vasıtasıyla bağlanmış altekstremitelerden (Kalça - bacak - baldır - ayak) oluşur. Omurganın boyunbölgesi Kafamızı taşır. Sırt bölgesi içerisinde akciğerler, kalp , yemek borusuve büyük damarları barındıran Göğüs kafesini ve üst ekstremiteleri taşır. Belve Kuyruk sokumu bölgesi Pelvis ile birlikte karın içerisinde yer alan organ ve sistemleri barındırır ve taşır.Omurga üzerine aldığı bütün bu yükleri alt ekstremiteler vasıtasıyla yereiletir.

 Hareket Sisteminin diğer önemli elemanlarıolan kaslar iskelette kemiklerin çıkıntılı yerlerine veya kendileri için özeloluşmuş yüzeylere yapışarak başlar ve en az bir bazen iki eklemi katederek yineaynı şekilde bir kemik yüzeye yapışırlar. Eklemlerde değişik hareketlerisağlamak için aynı etkiyi sağlayan kas grupları ve karşıt etkiyi sağlayan kasgrupları vardır. Kasılmaları Beyin ve Omurilik kontrollü olarak periferiksinirlerin uyarmasıyla olur. Asıl kontrol mekanizmaları Beyin aracılığıylasağlanır. Beyin kontrolu bir şekilde ortadan kalkar ve omurilik kontrolü elegeçirirse istemsiz kasılmalar meydana gelir.

 Hareket Sistemi çok yoğun bir damar ağıylabeslenir. Arterler Ekstremitelere arteryel kanı getirip, Venler venöz kanıgötürür. Kemikler de zengin bir damar ağıyla donatılmıştır. Vücudumuzdakikemikler yaşayan dokulardır ve sürekli yıkılıp yeniden yapılarak, kendileriniyenilerler.Ancak biz bunu hissetmeyiz. Ayrıca kan hücrelerinin yapımında veKalsiyum ve Fosfor metabolizmasında çok önemli işlevleri vardır.

 Hareket Sisteminde normalde ağrısız hareketetme kabiliyeti vardır. Hareketler veya istirahat halinde sürekli ağrı olmasıpatolojik bir durumdur. Ağrı ile birlikte hareketlerin güç yapılması veyahareket kısıtlılığı yine hastalık belirtisidir. Eklemlerden sürekli ses gelmesive bu sesle birlikte ağrı olması da patolojik bir bulgudur. Bunlar dışındakemik ve eklemler üzerinde şişlik, ısı artışı, kızarıklık, sıcaklık diğerönemli belirtilerdendir. Kas gücünde azalma, hissetmenin azalması, uyuşukluk,karıncalanma sinirsel fonksiyon bozukluğunun habercisidir. Aksama, topallayarakyürüme iskelet, kas veya sinir sisteminin bir bozukluğu sonucu olabilir.Kaslarda incelme (atrofi) kullanılmamaya veya az kullanılmaya bağlı olarakgelişir. Uç bölgelerde solukluk, soğukluk veya morarma dolaşım sistemine aitbir patolojiyi gösterir.