• 0324 238 49 49

TIBBI BIRIMLER

Kulak Burun Boğaz

Doktor Adı
Op. Dr. Hakan ERDİBİL
Bölüm Hakkında

Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz Anatomisi veHastalıkları

Kulak

Kulak (auris), işitme işlevinigören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapıdır.

Üç kısımda incelenir:

?             Dış kulak

?             Orta kulak

?             İç kulak

Burun

Burun, anatomik olarak, yüzüzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklamave solunum organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır.diğer taraftan dayutağa bağlanır.burnun içerisinde mukus tabakası,kılcal damarlar ve kıllarbulunmaktadır.

Boğaz

Boğaz, kafatası alt kısmındanbaşlayıp alt gırtlak kıkırdağı hizasında yemek borusu ile birleşen, duvarlarınıkasların teşkil ettiği sindirim sisteminin ağızdan sonraki ikinci ünitesidir

Boğaz; ön yukarı kısımda burunboşluklarının arka kısmına, ön ortada ağız boşluğuna, en aşağı kısımda dagırtlak boşluğuna açılır. Boğazın ağız boşluğu ile birleştiği yerde bademciklerbulunur.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

1. Bademcik İltihabı

Bademcikler lenf düğümcükleridir.Ağzınızın gerisinde her iki yanda birer tanedir. Diğer görevlerinin yanındaağıza giren zararlı mikroorganizmaları filtre etmek de vardır. Fakat çok fazlabakteri girince direnemezler. iltihaplanır ve şişerler. Buna bademcik iltihabı(tonsilit) denir. özellikle çocuklar arasında çok yaygındır.

Belirtiler   

?             Boğaz ağrısı,

?             Başağrısı,

?             Ateş ve üşüme, titreme,

?             Boğaz ve çenede ağrıyan bezler.

Kendinizde veya çocuğunuzdabademcik iltihabı belirtileri görürseniz, bol bol dinlenin, yumuşak yiyecekleryiyin ve boğazınızı rahat-atacak sulu gıdalar alın. Ilık tuzlu suyla gargarayapmak ağrıyı azaltır.

Bademcik iltihabı ile ilgililidaha fazla bilgi için tıklayın;

www.hastane.com.tr/bademcik-iltihabi-Nedir.html

2. Geniz Eti

Geniz eti (adenoidler, tonsillapharyngea, vejetasyon) olarak adlandırılan ve bademcikler ile beraber lenfoiddokunun bir bölümünü oluştururlar. Burnunun arkasındaki boşlukta yer alan diğerbademciktir. Muayenede bu küçük bademcikler görülmez. Solunum yollarınıdışarıdan gelen virüs ve mikroplara karşı korur.

Burun eti sık sık mikrop kaparsabüyür, bir mikrop yuvası haline gelir ve devamlı boğaz, kulak ve burunhastalıklarına neden olur.

Adenoid hipertrofisi belirtilerisüt çocukluğu döneminde başlayabilir. Uyku bozuklukları, iştahsızlık, horlamayanında bazen de burun kanadı solunumu gibi zor nefes alma belirtilerigörülebilir.

3. Faranjit

Yutağın arka duvarındaki örtücüdokuda meydana gelen bir iltihaplanmadır. Bu ya tahriş olmadan veya bakterienfeksiyonundan ileri gelebilir

Faranjit belirtileri Yutağın arkakısmında ağrı, yutmakta zorluk ve ateş. Bu belirtilerin dışında çok kezkırıklık da olmaktadır

4. Boğaz Reflüsü

Mide, kendisine gelen yiyeceklerisindirebilmek için asit salgılar. Mide içeriğinin ve sıvısının mide dışınaçıkmaması için var olan kapakçık sistemi mide sıvısının mideden dışarı kaçağınıönlemeye çalışır. Mide ile yemek borusu arasındaki kapakçık (alt özofagussfinkteri) uygun çalışmadığı zaman, midenin asitli içeriği yukarıya yemekborusuna doğru kaçar. Buna“Gastroözofageal reflü (GÖR)” denir.

Yemek borusu ile boğaz arasındakikapakçık (üst özofagus sfinkteri) çalışmadığı zaman ise, mide içeriği aside,mide içeriğine ve safraya karşı çok daha hassas olan boğaza ve larinkse yanises tellerine kadar ulaşır. Bu duruma ise,“Laringofaringeal reflü (LFR)” adıverilir.

Bu reflü yaygın olarak bilinenmide reflüsundan farklıdır. Boğazda olan üst reflü gün içinde ve ayakta dahafazla iken, mide reflüsü yatarken daha sık ve rahatsız edicidir. LFRgelişiminde gırtlak ve yutak dokularının hassas yapısı ve bazı sinirselrefleksler, yemek borusu hareketleri de önemli role sahiptirler.

5. Sinüzit

Sinüzit, sinüs boşluklarınınenfeksiyonu demektir. Sinüzitin meydana gelebilmesi için sinüslerin normalfonksiyonlarını yerine getirememesi ve bakterilerin sinüs içerisine yerleşmesigereklidir.

Sinüslerin burun boşluğu ilebağlantısını sağlayan kanallarının tıkanması enfeksiyon oluşumunda temelfaktörlerden birisidir. Basit bir soğuk algınlığı ya da alerjik hastalıknedeniyle kanalları ve sinüs boşluklarını kaplayan mukoza örtüsü şişer. Bununsonucunda sinüs içerisine hava girişi ve sinüs içerisindeki mukusun buruniçerisine geçişi engellenir. Sinüs içerisindeki oksijenin azalması hücrefonksiyonlarını bozar. Sinüs içerisinden dışarı atılacak olan bakterilerinüremesi ile enfeksiyon başlar.

Sinüzit tedavisi oldukça etkilibir şekilde yapılabilmesine rağmen, nadir de olsa ciddi komplikasyonlargörülebilmektedir. Sinüslerin göze ve beyine komşu olması enfeksiyonların buorganlarda sorun çıkarmasına yol açmaktadır. Bu sorunlar beyin ve gözle ilgilidokuların enfeksiyonudur

6. Saman Nezlesi

Saman nezlesi ya da alerjik nezleduyarlı kişilerde bir antijen-antikor reaksiyonu ile başlayan bir bağışıklıksistemi hastalığıdır. Başka bir deyişle duyarlı kişi alerjeni yabancı bir cisimolarak tanır ve vücudun yabancı canlılara (örneğin bakterilere) karşıoluşturduğu antikorun bir benzerini bu alerjene karşı oluşturur. Bu duyarlılıkIgE ve antikor oluşturma eğilimi (atopi) şeklinde genetik olarak geçmektedir.Genetik geçişli olmasına karşın yeni doğan alerjik değildir.

Alerjinin daha sonradan ortayaçıkmasının bu genin bir viral enfeksiyon sırasında aktif hale geçmesine bağlıolduğu düşünülmektedir. Bu aktivasyon yaşamın hangi döneminde gerçekleşirsekişi o andan sonra alerjik olur. Saman nezlesi alerjinin tipik bir örneğidir vereaksiyon solunan bir alerjene karşı histamine bağlı yanıt yoluyla ortayaçıkar. Antijene özgül IgE ve antikor oluşumu ve bunun antijenle birleşmesisonucunda histamin açığa çıkar. Histamin burun mukozasında infllamatuar birsüreci başlatır ve mukozanın şişmesine, kaşıntıya, tahrişe ve aşırı miktardasümük salgılanmasına neden olur. Kentleşme, sanayileşme ve hava kirliliğindekiatışa paralel olarak alerjik nezle sıklığı tüm dünyada geçtiğimiz yüzyılboyunca artış göstermiştir.

 7. Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı, nefes almadazorluk çekme insanlığın en eski şikayetlerinden biridir. Bazıları için bu çokönemli olmasa bile kimileri bu şikayetlerden dolayı çok zorluk çeker.

Doktorlar burun tıkanıklarınınnedenlerini dört bölümde inceler ve bunlar arasında bazen benzer noktalardaolabilmektedir. Özellikle şikayetlerine birden fazla şeyin neden olduğuhastalarda bu ortak noktalar artmaktadır.

8. Burun Kanaması

Burun kanamaları çoğunlukla cansıkıcıdır. Ancak bazen korkutucu ve yaşamı tehdit edici boyuttadır. Uzmanlarburun kanamalarını iki gruba ayırmaktadırlar.

Ön Burun Kanamaları: Burun önkısmından gelen kanamalardır. Ayakta duran yada oturan kişide burun deliğindenakan kanama şeklinde kendini gösterir.

Arka  Burun Kanamaları: Burun arkasından olankanamadır. Kanama genize doğrudur. Otururken veya ayakta dururken bile kanamaboğaza doğru olur. Hasta sırt üstü yattığında ön kanama bile olsa her iki yöndekanama olabilecektir

9. Horlama

Normal erişkin insanların enaz%45’i zaman zaman horlamaktadır.%25’i sürekli olarak horlamaktadır. Horlamaproblemi en sık şişman erkeklerde görülür ve yaşla birlikte her geçen günartar.

A.B.D. de 300 den fazla firmahorlamaya karşı cihaz geliştirmiştir. Çene ve boyun askıları, boyunluklar veağız içine yerleştirilen cihazlar hiçbir yarar sağlamamıştır. Horlama sesi ileçalışıp hastayı uyandıran elektronik cihazlar bulunmuştur. Bütün bunlarhastanın horlamadan uyuma alıştırmaları olarak düşünülmüştür. Ancak maalesefhorlama kişinin kontrolünde olmayan bir problem olup tüm bu cihazlar hastayısadece uyutmamaya yöneliktir.

10. Orta Kulak İltihabı

Orta kulak iltihabı üst solunumyolu enfeksiyonları sırasında virüslerin burun veya boğazdan östaki tüpüyoluyla orta kulağa ulaşması ile meydana gelir. Östaki borusunun fonksiyonusoğuk algınlığı, alerji, sinüs ya da boğaz enfeksiyonlarında bozulur veçalışması bozulan östaki tüpü enfeksiyonu orta kulağa ulaştırır.

Orta kulakta enfeksiyon kulakağrısına, kulak zarında kızarıklığa, orta kulakta müküs veya cerahat birikmesineyol açar. İltihaplanan kulak zarı bazen en zayıf yerinden delinir ve cerahatdışarı akar. Çoğu zaman östaki borusu içinde şişlik olduğundan, cerahat genzeboşalamaz ve orta kulakta kalır. O

rta kulak havalanamıyorsa veboşlukta vakum oluşmuşsa orta kulakta sıvı veya müküs birikir, bu duruma 'serözotitis media' adı verilir. Bu durum sıklıkla kronikleşir. Yani iltihabın akutve ağrılı dönemi geçtikten sonra haftalar, aylar hatta yıllarca sürebilir.

11. Kulak Çınlaması

Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duymaktamamiyle normal değil. Kafa içinde ki bu seslere genel olarak tinnitus denilirve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya çıkabilir veya siz sürekli olarakbir ses duyabilirsiniz. Çok kalın veya çok ince olabilir, tek kulağınızda veyaher iki kulağınızda da duyabilirsiniz. Zil sesi sürekli olduğunda bu kişiyi çokrahatsız edebilir. Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarınıetkiliyecek boyuta kadar çıkabilir

12. Baş-boyun Kanserleri

Baş ve boyun kanserleri,  tüm kanserler içinde% 5-7 oranındagörülmektedir. Baş-boyun kanserlerinin yaklaşık% 25'ini de gırtlak kanserlerioluşturur. Bunu dil kanseri (% 13), dudak kanseri (% 11), yemek borusu kanseri(% 10) izler. Erken dönemde yakalanırsa çoğunu tedavi etmek mümkündür.

Çoğu baş-boyun kanser türününerken belirti vermesi, bunların tedavisinin diğer kanserlere göre daha başarılıolmasını sağlar. Unutmayalım ki baş-boyun kanserlerinde erken teşhis başarılıtedaviyi getirir. Baş-boyunda başlayan kanserler genellikle vücudun başka biryerine sıçramadan lenf düğümlerine sıçrarlar.

Boyunda iki haftadan fazla duranbir şişlik varsa, vakit geçirmeden doktorunuza görünün. Tabii tüm şişliklerkanser değildir. Ama boyundaki bir şişlik veya yumru; ağız, göğüs, gırtlak,tiroid, lenfoma ya da kan kanserinin ilk belirtisi olabilir. Bu tip yumrularağrısızdır ve büyümeye yatkındır.

13. Yutma Güçlüğü

Yutma güçlüğüne (Disfaji)özellikle yaşlılarda olmak üzere tüm yaş gruplarında yaygın olarak rastlanır.Disfaji terimi yemeklerin ve sıvıların ağızdan mideye geçmesi sırasında zorlukhissetmeyi ifade eder. Bu duruma çoğu tehlikeli olmayan ve geçici olan birçokfaktör neden olabilir. Yutma güçlüğü nadiren tümör veya ilerleyici nörolojikhastalık gibi daha önemli patolojiye işaret eder. Kısa bir süre içerisindeyutma güçlüğü kendiliğinden iyileşmez ise kulak burun boğaz uzmanı tarafındandeğerlendirilmelidir.